Ochrana osobních údajů

Následující text je citován ze Všeobecných smluvních podmínek. Doporučujeme Vám seznámit se s celým zněním těchto podmínek.

X) Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038197 a má osvědčení o provedení registrace na zpracování osobních údajů.
 2. Provozovatel se zavazuje respektovat a ochraňovat soukromí Klienta i Uživatele v souvislosti s poskytováním Služeb nebo využíváním Portálu.
 3. Provozovatel se zavázal chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
 4. Provozovatel nebude bez předchozího svolení Klienta či Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami.
 5. Klient i Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých Klientů či Uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování Služeb dle těchto Podmínek, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování Služeb.
 6. Provozovatel na Portálu používá technologii cookies za účelem zvýšení spolehlivosti, zkvalitňování Služeb nebo Portálu či pro statistické účely. Tato technologie neumožňuje Provozovateli přímo identifikovat Uživatele ani Klienta.
 7. Uživatel i Klient bere na vědomí, že Provozovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti. Provozovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Provozovatele nebo k ochraně bezpečnosti Uživatelů či Klientů.

a. Jaké osobní údaje shromažďujeme

1) O Klientovi shromažďujeme následující osobní údaje, které lze rozdělit do dvou kategorií:

a. Veřejné osobní údaje (tj. údaje zveřejněné v Profilu)

jméno, příjmení, titul
adresa kanceláře nebo jiná adresa působnosti včetně mapového podkladu
telefon
ostatní kontakty (webová prezentace, ICQ, SKYPE, YouTube)
pracovní doba
fotografie
nabízené služby
zastupující společnosti
zaměstnavatel

b. Neveřejné osobní údaje sloužící Provozovateli (například pro fakturaci)

e-mail
IČ a DIČ
fakturační adresa

2) O Uživateli shromažďujeme následující osobní údaje, které lze rozdělit do dvou kategorií:

a. Veřejné osobní údaje (tj. údaje zveřejněné v Hodnocení v Profilu Klienta)

jméno (pokud Uživatel nevystupuje anonymně či pod přezdívkou)

b. Neveřejné osobní údaje (tj. údaj sloužící Provozovateli)

e-mail

b. Proč osobní údaje shromažďujeme

 1. Veřejné osobní údaje od Klienta či Uživatele shromažďujeme proto, abychom mohli nabídnout odpovídající Služby.
 2. Neveřejné osobní údaje od Klienta shromažďujeme pro účely fakturace, rozesílání obchodních sdělení, pokud k nim dal Klient souhlas či rozesílání informaci o stavu účtu.
 3. Neveřejné osobní údaje od Uživatele shromažďujeme proto, abychom zajistili regulérnost Hodnocení. Jedná se o jednu z mnoha kontrol při zadávání Hodnocení a pro případný kontakt na Uživatele, objeví-li se nejasnost v zadaném Hodnocení.

c. Kde jsou osobní údaje vyžadovány

 1. Veřejné i neveřejné osobní informace od Klienta jsou vyžadovány při Registraci.
 2. Veřejné i neveřejné osobní informace od Uživatele jsou vyžadovány při zadávání Hodnocení.

d. Jak s osobními údaji nakládáme

 1. Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi Provozovatele

e. Přístup a změna osobních údajů

 1. Klient má možnost změnit své osobní informace svépomocí v Administračním rozhraní svého Profilu.
 2. Uživatel má právo na změnu osobních informací pouze na základě písemné žádosti (například jména u Hodnocení).

XI) Souhlas s poskytnutím osobních údajů

 1. Provedením Registrace uděluje Klient v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto Podmínek Provozovateli jako správci, za účelem užívání Služeb či Portálu.
 2. Odesláním Hodnocení uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto Podmínek Provozovateli jako správci, za účelem užívání Služeb či Portálu.
 3. Souhlas Uživatele či Klienta se zpracováním osobních údajů dle těchto Podmínek je dobrovolný. Uživatel či Klient je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat na adresu Provozovatele. Po odvolání souhlasu Provozovatel zajistí, aby veškeré poskytnuté osobní údaje byly zlikvidovány a dále nezpracovávány či šířeny. Odvolání souhlasu může Provozovatel považovat jako nesouhlas s těmito Podmínkami a poskytování Služeb může ukončit i bez nároku na jakákoliv odškodnění. Uživatel či Klient prohlašuje, že si je vědom možných následků souvisejících s odvoláním svého souhlasu se zpracováním osobních informací.

Kontaktuje nás

Potřebujete poradit nebo pomoci s nastavením profilu? Napište nám, rádi vám s tím pomůžeme.

Odesílání

Přihlaste se

nebo    

Zapomněli jste vaše heslo?

Create Account